Contact

Omdat onze koorleden allen op amateur-basis lid zijn, kunnen de optredens in principe alleen op de zaterdag en/of zondag plaatsvinden.
Enjoy zingt in besloten gelegenheden, zelf georganiseerde optredens , maar ook op uitnodiging van koren/muziekgezelschappen in de regio van Zoetermeer.
De enige professional van het koor is de dirigent en daarom zijn er aan de optredens kosten verbonden. Er zijn vaste prijzen voor verzorgingshuizen, voor andere gelegenheden gaat dit in overleg.
Voor informatie over Enjoy, prijzen en boekingen kunt u terecht bij het secretariaat:
Lenie Marienus telefoon 0793415879 of email:

Bestuur,
Voorzitter: Annette Verweij
Secretaris: Lenie Marienus
Penningmeester: Otto Zuidwijk
Rekeningnummer: NL 84 ABNA 040 955 2836
Ledenadministratie: Ine v/der Salm
Algemeen bestuurslid: Manon Loof
Contactpersoon: Marianne Nieuwlaat 0655913161
Ondersteuning, PR: Ellie Friebel