zondag

Donatie geschonken aan Serieus Request van de opbrengst enjoy kerstoptreden 2011.(€ 110)
Nominatie vrijwilliger van het jaar 2011
Lenie Marienus, Nel Voets en Paul ter Avest waren genomineerd voor vrijwilliger van het jaar 2011. Alle drie zetten zij zich in voor de vereniging. Lenie voor alles wat zij al jaren voor Enjoy doet, Nel voor haar werk bij de aerobic en bezorgster en Paul die al sinds de jaren 80 vrijwilliger is. Hij is terecht winnaar geworden.


De website van Enjoy wordt verkozen door Zing.nl tot de Beste van 2007